• 6 kiểu Bệnh nhân thường gặp và cách ứng xử phù hợp
  • 3 quy tắc xây dựng mối quan hệ với bệnh nhân
  • 5 “điểm chạm” khi giao tiếp với bệnh nhân
  • 8 bước xử trí trong những tình huống khó xử
  • Cách đo lường sự hài lòng của bệnh nhân