Làm thế nào để Quý Bác sĩ có thể chẩn đoán chính xác tổn thương trên răng là MIH?