Lưu ý

Chi phí đăng ký: 500,000 VNĐ
Bác sĩ được tham dự MIỄN PHÍ khi mua 1 hộp ICON giá 1,925,000 VND

Thông tin nhận chuyển khoản:
- Tên TK: Dang Thi Thu Thuy
- STK: 0531002591703 – Chi nhánh Vietcombank Đông Sài Gòn

Hotline: 0901 371516