• Nhận biết nhu cầu: Nhận biết nhu cầu mở mới hay nâng cấp phòng khám, những khó khăn đang gặp phải
  • Tư vấn giải pháp: Cung cấp nhiều gói giải pháp phù hợp cho phòng khám về Vô trùng, Hơi hút, Xquang, ghế nha… tùy theo nhu cầu
  • Tư vấn thiết kế: phù hợp các tiêu chuẩn lắp đặt đến nguyên tắc thiết kế, sắp đặt đạt chuẩn và thẩm mỹ.
  • Gói Ưu đãi mở mới chỉ có trong hội nghị: Nhiều chương trình khuyến mãi sốc cho vô trùng, máy cắm, implant, vật liệu…, không thể chối từ, duy nhất trong 2 ngày hội nghị!