Một quan điểm mới trong điều trị đốm trắng men răng

GS.TS. Nabiha Douki Zbidi, TS. Omar Marouane, TS. Fadwa Chtioui

Nguyên lý thẩm thấu resin được giới thiệu giúp xác định lại cách điều trị men kém khoáng hóa trên răng. Tuy nhiên, điều này vẫn còn hạn chế bởi độ sâu của kỹ thuật [1]. Thực tế là thành công của quá trình thẩm thấu hoàn toàn phụ thuộc vào độ sâu và vị trí của tổn thương hiện ra bên ngoài – phân loại mới của đốm trắng do kém khoáng hóa. Tính chất quang học của men làm cơ sở cho việc phân loại chính xác nhưng đơn giản, mô tả mức độ tổn thương dưới ánh sáng ban ngày cũng như phương pháp soi đèn.

Sự phân loại này chia ra 3 nhóm men kém khoáng hóa: tổn thương bên ngoài, tổn thương hỗn hợp và tổn thương sâu bên trong. Mỗi loại có các đặc điểm lâm sàng cụ thể tùy theo vị trí của tổn thương và cách điều trị sau đó sẽ được lựa chọn thích hợp. Khi điều trị cần lưu ý rằng các tổn thương ở bên ngoài dễ dàng đạt được kết quả điều trị nhất, việc điều trị tổn thương men răng hỗn hợp và sâu bên trong cần thực hiện các kỹ thuật mài mòn trước khi tiếp xúc với ICON – Infiltrant [2]. 

Case lâm sàng này mô tả phương pháp điều trị tổn thương sâu bên trong tại răng cửa hàm trên liên quan đến MIH dựa trên kỹ thuật soi đèn, kỹ thuật focalization, tổn thương tại răng đã cải thiện kết quả thẩm mỹ.

Mẹo lâm sàng

• Phương pháp soi đèn và trong phạm vi của ánh sáng chiếu tới, hình ảnh của đốm trắng cung cấp thông tin liên quan đến độ sâu của tổn thương, giúp việc thiết lập phù hợp các bước điều trị

• Quan điểm mới này giúp hỗ trợ trực quan cho người thực hành trong quá trình xử lý tổn thương và sau khi thẩm thấu có thể kiểm soát, đánh giá được kết quả điều trị 

• Trong trường hợp chỉ mới thẩm thấu một phần, việc tái điều trị là thích hợp ở các vị trí chưa được thẩm thấu

Hình 1: Hình ảnh ban đầu của một tổn thương ở răng cửa bên phải phía trên
Hình 2: Răng cửa có đốm trắng sâu trong men nằm khoảng ⅓ thân răng về phía cạnh cắn

Hình 3: Khi soi đèn, tổn thương đốm trắng cho hình ảnh mờ hơn men khỏe mạnh
Hình 4: Cách ly tổn thương bằng cách sử dụng hàng rào bảo vệ bằng resin đã trùng hợp
Hình 5: Etching loại bỏ bề mặt bị khoáng hóa trong 2 phút bằng cách sử dụng Icon-Etch (15% HCl)
Hình 6: Hình ảnh của tổn thương sau quá trình mài mòn. Lưu ý sự chuyển đổi của đốm trắng từ màu trắng ngà sang màu trắng đậm

Hình 7: Hình ảnh của tổn thương được soi đèn sau quá trình mài mòn. Các cạnh tổn thương được thể hiện rõ ràng cho thấy tổn thương hiện rõ ra bên ngoài

Hình 8: Làm khô bằng cách sử dụng Icon-Dry

Hình 9: Quá trình xâm nhập được thực hiện bằng Icon-Infiltrant. Tổn thương nên được mát xa, chà xát kỹ ít nhất 3 phút cho đến khi sự xâm nhập không thể tiếp tục được nữa. Kiểm soát đốm trắng bằng phương pháp soi đèn trong bước này để đánh giá mức độ thấm

Hình 10 và 11: Các đặc điểm của tổn thương trong quá trình phản xạ ánh sáng và soi đèn cho thấy sự xâm nhập một phần với sự biến mất gần như hoàn toàn của đốm trắng chỉ còn ở phần viền. Trong trường hợp tổn thương chưa được thẩm thấu hoàn toàn thì nên chờ the enamel rehydration nhằm mục đích đánh giá đúng kết quả thẩm mỹ cuối cùng [3]

Hình 12: Hai tuần sau, tổn thương không có cải thiện. Lặp lại quá trình etching, làm khô và thẩm thấu như đã thực hiện trong buổi đầu tiên

Hình 13 và 14: Hình ảnh của tổn thương dưới ánh sáng tự nhiên và phương pháp soi đèn sau lần thứ hai cho thấy sự biến mất hoàn toàn của đốm trắng

Hình 15: Kết quả cuối cùng

Tài liệu tham khảo

1. Denis, M., Atlan, A., Vennat, E., Tirlet, G., & Attal, J. P. (2013). White defects on enamel: diagnosis and anatomopathology: two essential factors for proper

treatment (part 1). International orthodontics, 11(2), 139-165.

2. Marouane, O., & Douki, N. (2016). Traitement focal de l’hypominéralisation traumatique de l’émail. L’information Dentaire, 27(7), 2-7.

3. Attal, J. P., Atlan, A., Denis, M., Vennat, E., & Tirlet, G. (2014). White spots on enamel: treatment protocol by superficial or deep infiltration (part 2).

International orthodontics, 12(1), 1-31.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *