• Hiểu được nguyên tắc và các bước lập kế hoạch điều trị 1 ca cấy ghép implant toàn hàm
  • Nắm được quy trình phẫu thuật, lấy dấu, ghi dấu cắn, gắn hàm tạm và quy trình phục hình sau cùng
  • Bỏ túi các Tips quan trọng trên lâm sàng và những biến chứng thường gặp
  • Đánh giá được các yếu tố của hệ thống implant và phục hình như thế nào phù hợp cho 1 ca toàn hàm
  • Hands-on: Cấy implant theo concept All-on-4 trên mẫu hàm BoneModels và thực hiện lấy dấu