seadent

Thứ 6 ngày 30/09/2022

08h00
Thoát vị màng não – David Chong, MD

08h30
Khe hở môi và vòm miệng – David Chong, MD

09h20
Ghép xương ổ răng – Ray Harshbarger, MD

09h50
Nghỉ giải lao

10h05
Phẫu thuật sọ mặt nhi khoa và xử trí các khe hở hiếm gặp – Anil Madaree, MD

11h00
Trình chiếu trực tiếp phẫu thuật khe hở môi – David Chong

12h30
Nghỉ trưa


13h30
Cải tiến thẩm mỹ trong phẫu thuật hàm mặt
James Bradley, MD (Trauma)
Gaby Doumit, MD (Aesthetic, Ethnic)
Anil Madaree, MD (Congenital)

15h00
Thảo luận và tổng kết
Điều chỉnh khóa học của ASMS