Quý Bác sĩ điền thông tin để đăng ký tham dự Seminar & Hands-on In-Kone Master: Kỹ thuật cấy ghép implant vùng thẩm mỹ, nâng xoang, ghép xương và xử lý biến chứng liên quan.

Thời gian:

Hội thảo: Ngày 8/10/2023

Thực hành: Sáng 9/10/2023

Địa điểm: Khách sạn InterContinental Saigon

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Bác sĩ hãy chọn hoạt động muốn tham gia?