Thời gian: 17/12/2022 - Địa điểm: Khách sạn Liberty Central SaiGon

Thông tin nhận chuyển khoản:
- Tên TK: Dang Thi Thu Thuy
- STK: 0531002591703 – Chi nhánh Vietcombank Đông Sài Gòn

Hotline: 0901 371516