4 RESULTS
In-Kone Master

Chủ đề: Kỹ thuật ghép 3 chiều phục hồi khuyết xương trầm trọng để tối ưu hóa thẩm mỹ và chức năng cho phục hình trên implant

Bài báo cáo sẽ trình bày: Kết quả lâm sàng, ưu nhược điểm của các kỹ thuật ghép xương 3 chiều Tỷ lệ biến chứng và các vật liệu khác nhau trong phục hồi khuyết xương trầm trọng cả hàm trên và hàm dưới trong điều trị phục hình implant.