Bài báo cáo sẽ đưa ra các phương pháp phẫu thuật khác nhau như thời gian đặt implant và quy trình tái tạo để quản lý cả mô cứng và mô mềm trong vùng thẩm mỹ.

Mục đích của bài báo cáo này giúp:

  • Có được quy trình cấy ghép vùng thẩm mỹ rõ ràng, chính xác, tiên lượng được
  • Mẹo lâm sàng trong phẫu thuật Implant vùng thẩm mỹ
  • Cách lựa chọn ca phù hợp
  • Đánh giá được yếu tố rủi ro về mặt thẩm mỹ
  • Chiến lược phục hình để đạt được kết quả điều trị thẩm mỹ tối ưu, lâu dài

Recommended Articles