Bài báo cáo này giới thiệu:

  • Phương pháp mới trong nâng xoang hở
  • Cách lựa chọn vật liệu ghép để đạt tỷ lệ thành công cao và giảm thiểu biến chứng do nâng xoang.
  • Ca lâm sàng xử lý biến chứng thủng màng xoang, cho các lỗ thủng từ nhỏ đến lớn
  • Ứng dụng cho các bệnh lý xoang hàm mà không cần chuyển bác sĩ Tai Mũi Họng, để tiếp tục nâng xoang, ghép xương và cấy ghép implant đồng thời – thay vì phải dừng tiến trình và phải thực hiện lại thủ thuật nâng xoang lần thứ hai sau 4 đến 6 tháng để màng xoang được phục hồi.

Recommended Articles