Bài báo cáo sẽ trình bày:

  • Kết quả lâm sàng, ưu nhược điểm của các kỹ thuật ghép xương 3 chiều
  • Tỷ lệ biến chứngcác vật liệu khác nhau trong phục hồi khuyết xương trầm trọng cả hàm trên và hàm dưới trong điều trị phục hình implant.

Recommended Articles