Bài báo cáo này sẽ trình bày:

  • Cách lập kế hoạch điều trị tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra các biến chứng mô mềm quanh implant
  • Lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp để quản lý các tình huống lâm sàng khác nhau

Recommended Articles