Quý Bác sĩ sẽ:

  • Nhận Thẻ tên tham dự (bắt buộc)
  • Ký tên và nộp bằng tốt nghiệp Răng Hàm Mặt để đăng ký nhận CME (nếu có)
  • Đăng ký đóng tiền tham dự tại chỗ (nếu có)
  • Chụp hình check-in Hội thảo (tự do)

Recommended Articles