Screen Shot 2023-07-25 at 10.42.35 AM
Screen Shot 2023-07-27 at 11.39.05 AM
Screen Shot 2023-07-25 at 10.56.39 AM
Screen Shot 2023-07-26 at 1.29.35 PM 1
Sơ đồ gian hàng-01

 

Trải nghiệm không gian phòng khám Chuẩn Âu

Vị trí: A11 – A20

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, 57 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian: 17/8 – 19/8/2023


Xem chương trình